top of page

Stichting en ANBI-gegevens

Algemene gegevens

Stichting Deelcafe De Buurman

 

Bezoekadres :

Peulenstraat 159
3371AL Hardinxveld-Giessendam

 

Postadres :

Van Damstoep 11
3371CZ Hardinxveld-Giessendam

Bankrekening : NL11RABO0311533884

RSIN : 856629911
Kvk : 66610192

Doelstelling 
'Een goede buur voor de ander, dichtbij en ver weg'

 

‘Dichtbij delen’

Het delen van tijd en aandacht met mede-inwoners, samen optrekken als lokale gemeenschap bevorderen, mensen tot bloei laten komen in een omgeving die naar hen omziet

‘Ver weg delen’

Het structureel ondersteunen van- en betrokken zijn bij initiatieven die zich inzetten tegen de bestrijding van onrechtvaardige situaties werelwijd

Hoofdlijnen van het beleidsplan 

Delen dichtbij

Creëren van een koffiehuis als fysieke ontmoetingsplek (‘drinken’)

Mensen in staat stellen om hun goede bedoelingen vorm te geven, door middel van o.a. ontmoetingen in het deelcafé, kleine vrijwilligerstaken uitvoeren die door organisaties worden aangedragen, eigen initiatieven organiseren etc (‘delen’)

Inspireren van- en geïnspireerd worden door bezoekers om op een (ver)nieuw(d)e manier na te denken over delen, o.a. door films, boeken, bijeenkomsten, activiteiten, bedrijfsbijeenkomsten etc (‘denken’)


Delen ver weg

Meeropbrengsten van het koffiehuis worden geïnvesteerd in projecten/initiatieven die de medemens in nood ‘ver weg’ ondersteunt, liefst met directe betrokkenheid van Hardinxvelders in het buitenland (‘drinken’ en ‘delen’)

Constructieve communicatie tussen ‘ver weg’ (ondersteunde projecten/personen) en ‘dichtbij’ mogelijk maken en onder de aandacht brengen (‘delen’)

Het onder de aandacht (laten) brengen van onrechtvaardige situaties elders in de wereld, zodat mensen in Hardinxveld bewust worden en actie kunnen ondernemen (‘denken’)​

Lees hier het visiedocument van Deelcafé De Buurman om meer te leren over de missie en visie:

Bestuur

Voorzitter : Dick de Krijger
Penningmeester : Jorrit Muilwijk
Secretaris : Tanja van der Weide - de Krijger

Algemeen bestuurslid / communicatie : Carola den Dunnen
 

Beloningsbeleid

Alle functies, zowel bestuurlijk als organisatiebreed zijn op 100% vrijwillige basis en zodoende onvergoed. 

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording
 

 

 

 

Jaarrekening 2016

bottom of page